Akustik Proje Çalışmaları

Websitesi dizaynı ÖrümcekDesign, Ankara
Akustik ve Ses İzolasyonu

AKUSTİK PROJE ÇALIŞMALARI

Akustikboyut, hacim akustiği ve gürültü yalıtımı konularında faaliyet göstermekte olup ana çalışma sahaları;

- Konferans salonları
- Kongre merkezleri
- TV Stüdyoları
- Sinemalar
- Tiyatrolar
gibi mekanların ortam aktivitelerini yerine getirecek tarzda ISO standartlarında ses yalıtım ve akustik projelerini,

otellerin ve endüstriyel tesislerin gürültü yönetmeliği kapsamında gürültü azaltılması projelerini,

açık havalarda oluşan çevre gürültülerinin azaltılması amacıyla otoyolların, otellerin, barların oluşturduğu gürültülerin azaltılması amacıyla gürültü perdeleri projelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını ve ortam değerlerinin ölçümünü kapsamaktadır.

2006 yılı içerisinde, yapı sektöründe büyük bir açıklık olduğuna inandığı, ses, akustik ve izolasyon sektörüne yatırım yapmış, bu konuda bünyesine uzman kişileri de katarak, İtalyan CELENIT firması ile İsviçre TOPAKUSTİK ahşap akustik panellerinin Türkiye, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu ülkelerinin distribütörlüğünü almış olup, bu konudaki satış, organizasyon ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca İsviçre TOPAKUSTIK firmasının akustik panellerle ilgili ürünlerinin Türkiye içerisinde pazarlanması ve projelendirilmesi ile ilgili çalışmalar üç yılı aşkın süredir devam etmektedir.

Celenit Avrupanın, Portland çimentosu ile mineralize köknar ağacı yününden yapılan eko-bio uyumlu yalıtım malzemelerinde lider üretici ve satıcılarından biridir. Celenit, iç ve dış pazarlarda 40 yılı aşkın bir deneyime sahip bulunmaktadır.

TOPAKUSTIK ürünleri farklı yapı ve desenleri ile akustik projelendirmede ihtiyaç duyulan farklı frekans bölgelerindeki ihtiyaçlar için son derece doğru akustik verileri ile üstün nitelikli salonlar elde edilmesinde büyük rol oynamaktadır. Tüm ürünler yangın sertifikalı ve özel laboratuvar ölçüm sertifikalı olarak gelmektedir.

Firma olarak Kongre ve Kültür merkezlerinin akustik tasarımı konusunda yapılan çalışmaların tümü dünya standartlarında değerlerin elde edilmesi amacıyla tamamen bilgisayar destekli olarak hazırlanan ray tracing ve akustik simülasyon programına dayanmaktadır.

Akustikboyut olarak çalışmalarımız dünyada en çok tercih edilen akustik simülasyon programı olan EASE veya CATT programı ile hazırlanmakta ve kullanılacak malzemelerin seçilmesi ile salonda mevcut mimari görünüşe göre ne şekilde seslerin alınacağı belli olmaktadır.

Salonun dünya normlarında hangi akustik kriterleri karşılayacağı ( RT60, SPL, direct SPL,C50, C80, %Alcoon, RASTI, LF gibi ), işveren tarafından bildirilmekte ve elde edilen simulasyon değerleri analiz edilmektedir. Bu analiz sonucunda mimari tasarım veya malzeme seçimleri yeniden değerlendirilmek suretiyle yeni tasarımın akustik kriterler değerleri tekrar simülasyon sonucunda elde edilmekte ve akustik kriterler sağlanıncaya kadar bu işlem devam etmektedir.

Akustik kriterlerin sağlanması sonrasında ise seslendirme projesinde kullanılan seslendirme hoparlörleri program dataları ve koordinatları ile programa yerleştirilmek suretiyle ortamın gerçek simülasyonu yapılmaktadır. Hoparlör koordinatları, cinsleri, açıları ve güç değerleri değerlendirilmek suretiyle sistemin ortam koşullarına en uygun hale getirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu çalışmaların doğru sonuç vermesi açısından projenin her safhasında işveren, müteahhit firma, mimar ve akustik tasarım ekibinin birlikte çalışması gerekmektedir.

Bu çalışma neticesinde olabilecek aksaklıklar önceden öngörülmek suretiyle önlem alınmakta ve sonuçta ortam aktivitelerine uygun bir mekan tasarlanmaktadır. Dünyada yapılan yüz milyon dolarlık büyük projelerde izlenen yollar da aynıdır.

  • Akustikboyut İthalat İhracat Ltd. Şti.
  • Tel: +90 312 281 10 02
  • Cep: +90 533 934 06 06